ขอขอบคุณที่เข้าร่วมงาน

ทางคณะผู้จัดงาน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรม

"นิทรรศการ ๘๑ ปี เตรียมอุดมศึกษา ก้าวหน้าสู่อนาคต"

ทางคณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับความสุข และรู้จักโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในมุมมองต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น


แล้วพบกันใหม่ปีหน้า

#TriamUdomOpenHouse2019 #TriamUdomOpenHouse2020