การสอบเข้า
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กำหนดการสอบเข้า
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 67
เปิดรับสมัคร
9 มี.ค. 67
วันสอบ
ภายใน 20 มี.ค. 67
วันประกาศผล
ภายใน 20 มี.ค. 67
รายงานตัว
ภายใน 20 มี.ค. 67
วันมอบตัว
สถานที่สอบ - อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
สิ่งที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้
บัตรประจำตัวผู้สอบ
ปากกาสีน้ำเงิน
กบเหลาดินสอ
บัตรประจำตัวประชาชน
ยางลบดินสอ
หน้ากากอนามัย
ดินสอ 2B
นาฬิกาชนิดเข็ม
เสื้อกันหนาว
นอกเหนือจากที่กล่าวไปข้างต้น ไม่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ เช่น เงิน อาหาร น้ำดื่ม ช้อน ลิขวิดเปเปอร์ ถุงพลาสติก วงเวียน ไม้บรรทัด ปากกาหลากสียกเว้นสีน้ำเงิน หมวก แว่นดำ หน้ากากผ้าลวดลาย โทรศัพท์ ผ้าห่ม ผ้าพันคอ นาฬิกาปลุกหรือนาฬิกาตั้งโต๊ะ ทิชชู่ กระดาษอย่างอื่นนอกเหนือจากบัตรประจำตัวสอบ และอื่น ๆ
สิ่งที่ควรรู้ในวันสอบ
วิทย์-คณิต สอบ 5 วิชา : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
ศิลป์คำนวณ สอบ 4 วิชา : คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
ศิลป์ภาษา สอบ 3 วิชา : ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ