การเดินทาง

รถประจำทาง

BTS

MRT

จุดจอดรถ

1

เดินจากสถานี BTS สยาม
หรือ สนามกีฬาฯ

ฝั่งถนนพญาไท ประมาณ 900 เมตร

2

เดินจากสถานี BTS สยาม

ฝั่งถนนอังรีดูนังต์ ประมาณ 700 เมตร

Google Maps